PL / EN

Usuwanie azbestu

Obraz2

Szanowni Państwo,

Wszystkie działania związane z rzeczową realizacją Projektu zostały zakończone z dniem 2017-03-31.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków znajdują się poniżej.

Dokumentacja naboru – pliki do pobrania

Regulamin projektu

Regulamin wsparcia dla najuboższych

Wzór umowy z beneficjentem ostatecznym

Zal nr_3 Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gosp

Zal nr_6 Wniosek osoby fizycznej

Zal nr_13 Oświadczenie o trwałości projektu

Zal nr_14 Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.

Zal nr_15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Zal nr_16 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl