PL / EN

Gmina Zielonki

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Zielonki

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 10

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 25

Liczba posesji, z których usunięto azbest 62


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 22,37 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 79,295 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 118 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 219,665 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl