PL / EN

Gmina Zabierzów

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Zabierzów

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 29

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 21

Liczba posesji, z których usunięto azbest 72


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 75,776 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 54,89 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 199,52 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 330,186 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl