PL / EN

Gmina Wolbrom

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Wolbrom

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 47

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 40

Liczba posesji, z których usunięto azbest 152


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 125,625 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 120,49 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 341,26 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 587,375 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl