PL / EN

Gmina Wiśniowa

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Wiśniowa

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 1

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 1

Liczba posesji, z których usunięto azbest 284


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 1,8 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 3,4 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 187,791 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 192,991 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl