PL / EN

Gmina Wieprz

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Wieprz

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 25

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 14

Liczba posesji, z których usunięto azbest 53


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 51,44 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 31,51 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 118,5 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 201,45 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl