PL / EN

Gmina Tokarnia

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Tokarnia

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 43

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 8

Liczba posesji, z których usunięto azbest 10


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 151,49 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 41,02 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 9,88 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 202,39 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl