PL / EN

Gmina Szczucin

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Szczucin

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 7

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 36

Liczba posesji, z których usunięto azbest 42


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 19,8 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 83,45 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 110,61 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 213,86 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl