PL / EN

Gmina Skrzyszów

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Skrzyszów

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 4

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 39

Liczba posesji, z których usunięto azbest 19


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 10,11 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 53,491 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 73,947 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 137,548 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl