PL / EN

Gmina Skała

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Skała

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 4

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 30

Liczba posesji, z których usunięto azbest 71


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 11,77 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 77,61 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 172,75 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 262,13 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl