PL / EN

Gmina Rzepiennik Strzyżewski

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 4

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 8

Liczba posesji, z których usunięto azbest 8


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 12,973 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 21,88 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 63,178 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 98,031 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl