PL / EN

Gmina Ryglice

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Ryglice

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 17

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 33

Liczba posesji, z których usunięto azbest 31


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 51,563 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 145,599 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 69,913 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 267,075 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl