PL / EN

Gmina Radłów

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Radłów

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 11

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 7

Liczba posesji, z których usunięto azbest 6


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 30,333 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 28,36 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 21,208 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 79,901 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl