PL / EN

Gmina Raciechowice

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Raciechowice

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 3

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 6

Liczba posesji, z których usunięto azbest 23


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 8,07 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 24,435 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 50,85 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 83,355 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl