PL / EN

Gmina Raba Wyżna

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Raba Wyżna

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 27

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 9

Liczba posesji, z których usunięto azbest 4


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 66,535 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 20,024 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 8,93 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 95,489 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl