PL / EN

Gmina Olesno

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Olesno

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 9

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 21

Liczba posesji, z których usunięto azbest 49


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 26,67 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 72,41 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 131,69 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 230,77 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl