PL / EN

Gmina Nowy Targ

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Nowy Targ

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 39

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 57

Liczba posesji, z których usunięto azbest 112


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 123,82 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 164,59 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 334,925 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 623,335 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl