PL / EN

Gmina Nowe Brzesko

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Nowe Brzesko

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 3

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 12

Liczba posesji, z których usunięto azbest 43


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 7 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 44,56 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 107,16 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 158,72 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl