PL / EN

Gmina Miechów

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Miechów

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 23

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 33

Liczba posesji, z których usunięto azbest 8


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 59,53 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 120,73 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 33,76 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 214,02 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl