PL / EN

Gmina Mędrzechów

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Mędrzechów

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 3

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 4

Liczba posesji, z których usunięto azbest 0


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 8,80 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 13,05 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 0,00 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 21,85 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl