PL / EN

Gmina Laskowa

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Laskowa

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 2

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 3

Liczba posesji, z których usunięto azbest 211


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 5,92 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 2,74 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 342,806 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 351,466 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl