PL / EN

Gmina Książ Wielki

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Książ Wielki

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 15

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 13

Liczba posesji, z których usunięto azbest 9


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 38,087 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 44,705 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 21,65 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 104,442 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl