PL / EN

Gmina Krzeszowice

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Krzeszowice

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 6

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 7

Liczba posesji, z których usunięto azbest 124


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 15,225 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 15,5 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 326,425 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 357,15 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl