PL / EN

Gmina Koszyce

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Koszyce

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 1

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 9

Liczba posesji, z których usunięto azbest 13


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 2,25 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 17 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 21,65 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 40,9 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl