PL / EN

Gmina Kęty

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Kęty

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 54

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 19

Liczba posesji, z których usunięto azbest 60


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 99,257 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 27,435 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 102,788 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 229,48 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl