PL / EN

Gmina Jerzmanowice Przeginia

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Jerzmanowice Przeginia

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 0

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 3

Liczba posesji, z których usunięto azbest 197


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 0 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 10,58 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 461,395 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 471,975 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl