PL / EN

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Igołomia –Wawrzeńczyce

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 28

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 13

Liczba posesji, z których usunięto azbest 3


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 76,17 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 34,72 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 8,85 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 119,74 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl