PL / EN

Gmina Gołcza

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Gołcza

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 8

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 10

Liczba posesji, z których usunięto azbest 29


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 20,7 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 34,17 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 73,3 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 128,17 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl