PL / EN

Gmina Drwinia

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Drwinia

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 7

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 9

Liczba posesji, z których usunięto azbest 34


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 20,24 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 25,26 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 72,435 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 117,935 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl