PL / EN

Gmina Żegocina

powrót
Poniżej prezentujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu w roku 2013 w

Gminie Żegocina

Liczba budynków mieszkalnych, z których usunięto azbest 5

Liczba innych budynków, z których usunięto azbest 5

Liczba posesji, z których usunięto azbest 23


Ilość odpadów azbestowych usuniętych z budynków mieszkaniowych 15,885 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z innych budynków 36,384 t

Ilość odpadów azbestowych usuniętych z posesji 67,309 t


Ilość odpadów azbestowych w tonach usuniętych do 2016r. 119,578 t
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl