PL / EN

Najczęstsze Pytania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania odnośnie projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

  1.       Czy mogę sam zdemontować azbest ze swojej posesji?

Samodzielny demontaż wyrobów azbestowych jest prawnie zabroniony. W związku z ryzykiem utraty zdrowia jakie niesie ze sobą samodzielny demontaż wyrobów azbestowych na własnej nieruchomości, zdecydowanie odradzamy tego typu  działania. Pracownicy profesjonalnych firm, zajmujący się demontażem azbestu na co dzień, są narażeni na szkodliwe działanie pyłu azbestowego 1000 razy bardziej niż zwykli użytkownicy wyrobów azbestowych. Brak wiedzy i odpowiednich zabezpieczeń, a co więcej doświadczenia w demontażu azbestu może skutkować utratą zdrowia.

2.       Kto może złożyć wniosek o demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego?

a)  osoby fizyczne (100% dofinansowania)

b)  jednostki samorządu terytorialnego (85% dofinansowania)

3.       Gdzie należy się zgłosić chcąc usunąć wyroby zawierające azbest?

Należy się udać do urzędu gminy/miasta (w gminach partnerskich jest wyznaczony koordynator ds. usuwania azbestu) właściwego ze względu na lokalizację występowania wyrobów zawierających azbest.

4.       Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o demontaż pokrycia dachowego w Projekcie?

a)  Wszystkich informacji dotyczących uczestnictwa w Projekcie osób fizycznych udziela gminny koordynator ds.  usuwania azbestu  w gminie partnerskiej.

b)  Wyczerpujące informacje znajdują się na stronie Projektu www.wolniodazbestu.pl w zakładce „Usuwanie azbestu”.

5.       Jakie załączniki należy złożyć do wniosku gdy azbest występuje na dachu?

Wraz z WNIOSKIEM WNIOSKODAWCY Osoby fizycznej Beneficjenta Ostatecznego (Załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu) należy złożyć poniższe dokumenty:

a)  Kserokopia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem robot budowlanych (nie dotyczy sytuacji wyłącznego odbioru odpadu już zdjętego).

c) Oświadczenie o pokryciu kosztów niekwalifikowanych(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym projektem).

d)  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. Nr 16 (nie dotyczy sytuacji odbioru odpadu już zdjętego).

6.       Jakie załączniki należy złożyć do wniosku gdy azbest zalega na posesji?

a) W przypadku zdemontowania pokrycia dachowego zawierającego azbest przed 6 maja 2004r. wystarczy złożyć sam wniosek.

b) W przypadku zdemontowania pokrycia dachowego zawierającego azbest po 6 maja 2004r. należy złożyć „Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004r. (Załącznik nr 14)

 7.       W jaki sposób zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu wniosku?

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie Projektu. Wykonawca skontaktuje się z beneficjentem w celu ustalenia dogodnego terminu demontażu.

8.       Czy na wniosku są potrzebne podpisy współwłaścicieli?

NIE. Wystarczającym jest podpis wnioskodawcy wymienionego w pierwszej części wniosku, który oświadczy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (Załącznik nr 15 )

9.       Czy mogę zrezygnować z udziału w projekcie po złożeniu wniosku?

TAK, należy taką informację przekazać na piśmie do gminnego koordynatora Projektu. Koordynator w gminie partnerskiej informuje Biuro Główne Projektu i wykonawcę o tym fakcie.

10.   Czy grożą mi jakieś konsekwencje finansowe jeżeli zrezygnuję z realizacji wniosku?

Na etapie złożenia wniosku nie grożą żadne konsekwencje finansowe.  Konsekwencje finansowe mogą zostać wyciągnięte po podpisaniu umowy.

11.   Czy mogę złożyć ponownie wniosek o demontaż i bezpieczne składowanie pokrycia azbestowego jeśli wcześniej zrezygnowałem z udziału w Projekcie.

TAK

12.   Jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać wsparcie rzeczowe w postaci blachy na pokrycie dachowe?

Wszystkie informacje znajdują się w „Regulaminie wsparcia dla najuboższych” wraz z załącznikami – Regulamin znajduje się na stronie www.wolniodazbestu.pl w zakładce „Usuwanie Azbestu”.

13.   Jaka blachę otrzymam w ramach pomocy dla najuboższych?

Blachodachówka modułowa powlekana o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym na stronie www.wolniodazbestu.pl

 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl