PL / EN

Usuwanie azbestu

Obraz2

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków znajdują się poniżej.

Dokumentacja naboru – pliki do pobrania

Regulamin projektu

Regulamin wsparcia dla najuboższych

Wzór umowy z beneficjentem ostatecznym

Zal nr_3 Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gosp

Zal nr_6 Wniosek osoby fizycznej

Zal nr_13 Oświadczenie o trwałości projektu

Zal nr_14 Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.

Zal nr_15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Zal nr_16 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl