PL / EN

Korzyści płynące z projektu

Obraz2

 

Realizacja Projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na społeczeństwo. Przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Małopolski oraz do poprawy stanu środowiska w którym żyją. Podjęcie działań założonych w Projekcie umożliwi w szerokim znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym.

Bardzo istotną dla społeczeństwa rzeczą jest świadomość dotycząca szkodliwości azbestu. Jednym z działań Projektu będzie tzw. edukacja ekologiczna. Promocja Projektu i organizacja  kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania w znacznej mierze podniesie świadomość dotycząca szkodliwości azbestu.

Podstawową informacją jaką mieszkańcy powinni wiedzieć jest to, że azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, a należy pamiętać, że ma to działanie rakotwórcze (szkodliwość azbestu).

Jednym z głównych celów realizacji Projektu który bezpośrednio wpłynie na społeczeństwo będzie zmniejszenie źródeł pylenia azbestowego na terenie 61 gmin uczestniczących w projekcie do 2016 roku.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl