PL / EN

Cel projektu

Obraz2

Cel ogólny projektu – poprawa stanu środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych miedzy regionami poprzez wyeliminowanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest.

Główny oczekiwanym rezultatem będzie unieszkodliwienie  36 769  Mg odpadów niebezpiecznych tj. zawierających azbest.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl