PL / EN

Baza azbestowa

Obraz2

Baza azbestowa to narzędzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zaczęła powstawać w 2004 roku, kiedy to na zlecenie Ministerstwa Gospodarki sformułowano założenia bazy, a od roku 2006 zaczęto wprowadzać pierwsze dane do tego systemu.

Celem funkcjonowania bazy jest monitorowanie realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Dane zawarte w bazie prezentowane są przez Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP) w postaci map.

Podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania bazy jest aktywność wszystkich gmin i urzędów marszałkowskich w kraju we wprowadzaniu wyników szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do tego systemu. Na stronie głównej bazy – www.bazaazbestowa.gov.pl zamieszczono wykresy obrazujące stan aktywności gmin i urzędów marszałkowskich.

 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl