PL / EN

Postęp prac

swiss_contribution_logo_kszf

Konferencja podsumowująca Projekt.

Konferencja podsumowująca Projekt. W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012 – 2017. Podstawowym celem projektu była  poprawa stanu naturalnego środowiska i podniesienie świadomości o szkodliwości azbestu wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Rzeczowym […] ( ... )

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy z Wykonawcą usługi „Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w roku 2016”

W dniu 23-05-2016 Andrzej Gorzkowicz burmistrz Miasta i Gminy Szczucin podpisał umowę na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w roku 2016”. Wykonawcą usługi wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-412 Tuczępy. Prace będą wykonywane do 2016-11-30. ( ... )

DSCN1593

Ciągle pozbywamy się wyrobów zawierających azbest.

W dniu 25 czerwca br. Andrzej Gorzkowicz burmistrz Miasta i Gminy Szczucin podpisał umowę na wykonanie usługi pn. “Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w roku 2015”. Wykonawcą usługi wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-412 Tuczępy. Prace będą wykonywane do […] ( ... )

Obraz2

Stan realizacji projektu na koniec 2014 roku.

Przedstawiamy państwu informacje na temat ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i usuniętych z posesji wszystkich gmin partnerskich w ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Tabela poniżej zawiera szczegółowo zestawienie prezentujące ilość zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach.   Jeżeli chodzi o łączną ilość ton oraz ilość […] ( ... )

Obraz2

Przetarg Usługa usuwania azbestu

Instytucja Realizująca projekt  Gmina Szczucin ogłosiła przetarg na usługę usuwania azbestu na rok 2014.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://www.szczucin.pl/2014.html http://bip.malopolska.pl/umigszczucin/Article/get/id,857962.html ( ... )

Obraz2

Stan realizacji projektu – 31.12.2013

Przedstawiamy państwu informacje na temat ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i usuniętych z posesji w ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”   Do dnia 31.12.2013 r. został wykonany następujący zakres: Demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów: 3 501 ton z 1 […] ( ... )

Gmina Krzeszowice'

Stan realizacji Projektu – 21.10.2013 r.

Do dnia 21.10.2013 r. został wykonany następujący zakres: Demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów: 1 970,95 ton z 676 budynków,  w tym: 332 budynków mieszkalnych 344 budynków innych Najwięcej demontaży pokryć dachowych wykonano w Gminie Andrychów. Usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach (pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów): […] ( ... )

Obraz2

Postęp prac

Projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w dalszym ciągu nie zwalnia tempa. Zebrano i unieszkodliwiono już łącznie 3 721,05 t niebezpiecznego odpadu. W okresie 10-31 lipca 2013r. wykonawca prowadził prace w 11 gminach, z których usunięto 774,33 t  azbestu. Poniżej, wyszczególniono gminy oraz ilości azbestu zebrane z ich terenu: Andrychów – 98,59 t Ciężkowice […] ( ... )

Obraz2

Postęp prac 1

W kwietniu br. Projekt – „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbestz obszaru województwa małopolskiego”, wkroczył w kolejną fazę realizacji. Firma Środowisko i Innowacje, rozpoczęła demontaż i unieszkodliwianie azbestu z terenu gmin biorących udział w Projekcie. Przypomnijmy, że jest to prawie 40 gmin województwa małopolskiego. Dotychczas najwięcej azbestu zebrano w gminie Wolbrom, ponad 450 ton […] ( ... )
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl