PL / EN

Ciągle pozbywamy się wyrobów zawierających azbest.

DSCN1593

W dniu 25 czerwca br. Andrzej Gorzkowicz burmistrz Miasta i Gminy Szczucin podpisał umowę na wykonanie usługi pn. “Demontaż, transport i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w roku 2015”. Wykonawcą usługi wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-412 Tuczępy. Prace będą wykonywane do 2015-11-30. W tym okresie z terenu województwa małopolskiego usunięte zostanie 13182 ton wyrobów zawierających azbest w szczególności płyt dachowych i gruzu azbestowego.