PL / EN

Stan realizacji projektu na koniec 2014 roku.

Obraz2

Przedstawiamy państwu informacje na temat ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i usuniętych z posesji wszystkich gmin partnerskich w ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Tabela poniżej zawiera szczegółowo zestawienie prezentujące ilość zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach.   Jeżeli chodzi o łączną ilość ton oraz ilość budynków mieszkalnych z których zdemontowano wyroby zawierające azbest to zdecydowanym liderem jest gmina Jabłonka gdzie zdemontowano w/w wyroby  ze 150 domów, a łączna ilość ton to 1706,55. Łącznie na koniec 2014 roku zdemontowaliśmy 15514,64 ton azbestu z 3394 posesji.

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl