PL / EN

Stan realizacji projektu – 31.12.2013

Obraz2

Przedstawiamy państwu informacje na temat ilości materiałów zawierających azbest zdemontowanych i usuniętych z posesji w ramach projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”   Do dnia 31.12.2013 r. został wykonany następujący zakres:

Demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów:

3 501 ton z 1 245 budynków,  w tym:

  • 613 budynków mieszkalnych
  • 632 budynków innych

Najwięcej demontaży pokryć dachowych wykonano w Gminie Jabłonka. Usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach (pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów):

5 658 ton z 2 394 posesji.  

Najwięcej odpadów azbestowych usunięto z Gminy Jabłonka.

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl