PL / EN

Stan realizacji Projektu – 21.10.2013 r.

Gmina Krzeszowice'

Do dnia 21.10.2013 r. został wykonany następujący zakres:

Demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów:

1 970,95 ton z 676 budynków,  w tym:

  • 332 budynków mieszkalnych
  • 344 budynków innych

Najwięcej demontaży pokryć dachowych wykonano w Gminie Andrychów.

Usunięcie odpadów zgromadzonych na posesjach (pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów):

  • 4 252,78 tonz 1 668 posesji.

Najwięcej odpadów azbestowych usunięto z Gminy Jabłonka.

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl