PL / EN

Postęp prac 1

Obraz2

W kwietniu br. Projekt – „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbestz obszaru województwa małopolskiego”, wkroczył w kolejną fazę realizacji. Firma Środowisko i Innowacje, rozpoczęła demontaż i unieszkodliwianie azbestu z terenu gmin biorących udział w Projekcie. Przypomnijmy, że jest to prawie 40 gmin województwa małopolskiego. Dotychczas najwięcej azbestu zebrano w gminie Wolbrom, ponad 450 ton oraz w gminie Jerzmanowice – Przeginia, gdzie usunięto ponad 322 ton. Równie imponujące ilości odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono z terenu gminy Pcim – 292,110 ton, Jodłownik – 226,600 toni Krzeszowic – 200,14 ton. Firma Inwestycje i Środowisko prowadziła prace także w gminach Skała, Kęty, Charsznica, Zielonki, Nowe Brzesko i Olesno, skąd usunięto kolejno: 172,750; 130,6; 121,880; 118,36; 111,086 i 105,750 ton azbestu. Znaczne ilości odpadów niebezpiecznych zalegały w gminach: Wiśniowa – 92,936 t, Andrychów – 73,710 t, Miechów – 69,1 t, Wieprz – 66,070 i Raciechowice – 50,850 t. W gminach Drwinia, Gręboszów i Gołcza usunięto z posesji bardzo zbliżone ilości azbestu, tj. odpowiednio  – 58,910 t, 58,850 t  i 59,300 t. Również w gminach Radłów i Ryglice zebrano podobne ilości azbestu, z terenu pierwszej gminy 32,958 tony, z drugiej 33,915 tony. Gminy w których zebrano poniżej 25 ton  azbestu to Bolesław (20,53 t), Zakliczyn (20,66 t),  Koszyce (21,65 t), Książ Wielki (23,00 t) i  Rzepiennik Strzyżewski (8,063 t). Podsumowując, od kwietnia bieżącego roku, z terenu 26 gmin zebrano dotychczas prawie 3000 ton azbestu. Demontażu dokonano z 50 budynków mieszkalnych i 64 budynków użytkowych. Pozostałą część odebrano od mieszkańców w formie gruzu,  który zalegał na ich posesjach. W dalszym ciągu trwają prace odbioru i demontażu wyrobów zawierających azbest w ramach Projektu. O postępach w ich realizacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl