PL / EN

Dokumenty do pobrania

Obraz2

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.    

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kontekście gospodarowania odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Środowiska, Warszawa 21 lutego 2013r.

Poradnik Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009-2013. Poradnik zawiera informacje o formach i warunkach ubiegania się o dodatkowe źródła finansowania prac polegających na bezpiecznym eliminowaniu z użytkowania wyrobów zawierających azbest. (stan na dzień 1 sierpnia 2009 r.)

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl