PL / EN

Blog

DSCN4202

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminach Szaflary i Bystra Sidzina

W dniach 07.04.2016r oraz 15.04.2016r. odwiedziliśmy nowe Gminy projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Gminy te przystąpiły do Projektu w 2016r. Prezentacja interaktywna została przedstawiona w gminach Szaflary oraz Bystra Sidzina. Z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z azbestem oraz Projektem zapoznali się uczniowie poniższych szkół: 1. Zespół Szkoły Podstawowej […] ( ... )
DSCN4138

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminie Wiśniowa

W dniu 15 marca 2016r. przeprowadziliśmy akcję edukacyjno-promocyjną w dwóch placówkach Gminy Wiśniowa. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Glichowie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce. Przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z azbestem. Lekcja miała charakter prezentacji interaktywnej podczas której młodzież zadawała wiele ciekawych pytań biorąc czynny udział w lekcji. Szczegółowo omówiliśmy również temat związany z demontażem obrazowo […] ( ... )
DSCN4041

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminach Łapanów oraz Zawoja

„Co to jest Azbest” od tego pytania rozpoczęliśmy spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminach Łapanów oraz Zawoja które przeprowadziliśmy w dniach 02-04.03.2016r. Świadomość ekologiczna uczestników szkolenia jest zróżnicowana. Azbest w głównej mierze kojarzy się z pokryciem dachowym. Podczas prezentacji interaktywnej wyjaśniliśmy dzieciom i młodzieży, iż Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów naturalnych które występują w przyrodzie. Opowiedzieliśmy również […] ( ... )
DSCN3888

Spotkanie edukacyjno-promocyjne w Gminach Raciechowice oraz Laskowa

Gmina Szczucin jest liderem Projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, który został podjęty niejako moralne zadośćuczynienie wcześniejszej produkcji tych wyrobów bowiem w Szczucinie od roku 1959 funkcjonowała fabryka zajmująca się produkcją wyrobów zawierających azbest. W dniach 25-26.02.2016r. przeprowadziliśmy akcję edukacyjno-promocyjną w Gminach Raciechowice oraz Laskowa. Przedstawiliśmy dzieciom i młodzieży najważniejsze […] ( ... )
DSCN3757

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminach Łużna, Bobowa oraz w Gminie Wieprz

„AZBEST – Wiedza twoją siłą” to hasło przewodzie naszych działań. W ostatnim tygodniu tj. w dniach 18-19.02.2016r. przeprowadziliśmy szkolenia w kolejnych gminach partnerskich biorących udział w Projekcie. Wyjaśniliśmy uczestnikom spotkania, że Polska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich w zakresie poprawy stanu środowiska. Szwajcarko-Polski Program Współpracy czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej […] ( ... )
DSCN3666

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminach Rzepiennik Strzyżewski oraz Koszyce

W dniach 10-12.02.2016r. odwiedziliśmy kolejne Gminy projektu „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.  Prezentacja interaktywna została przedstawiona w gminach Rzepiennik Strzyżewski oraz Koszyce. Z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z azbestem oraz Projektem zapoznali się uczniowie poniższych szkół: Zespół Szkół Publicznych, 33-164 Olszyny, Olszyny 62 Zespół Szkół Gimnazjum w Turzy, 33-167 […] ( ... )
DSCN3460

Spotkania edukacyjno-promocyjne w Gminie Andrychów oraz Mszana Dolna

Gminy Andrychów oraz Mszana Dolna to kolejne punkty na mapie naszych działań edukacyjno-promocyjnych. W dniach 04-05.02.2016r. odwiedziliśmy cztery szkoły z w/w miejscowości. Prezentację interaktywną dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z azbestem oraz Projektem obejrzało łącznie 320 uczniów poniższych szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince, Brzezinka, ul. Słoneczna 5, 34-120 Andrychów Szkoła […] ( ... )
DSCN3330 — kopia

Obrady Komitetu Sterującego Projektem 14-15.01.2016r.

W dniach 14-15.01.2016r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem. Obrady rozpoczęto podsumowaniem działań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych zrealizowanych przez Biuro Główne Projektu w roku 2015. Informacja została przyjęta bez uwag. Następnie zastępca koordynatora Projektu omówił i przedłożył pod głosowanie zgromadzonych Roczny Plan Promocji i Informacji oraz działań Edukacyjnych przewidywanych w roku 2016. Członkowie KSP jednogłośnie przegłosowali Uchwałę […] ( ... )
tvp

TVP apeluje…

26.01-2016 telewizja Kraków wyemitowała w Kronice reportaż odnośnie projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”. Reportaż został zrealizowany w gminie Pcim, która jest jedną z gmin partnerskich. W reportażu poza przybliżeniem zagadnień związanych z projektem przedstawiono również sytuację gminy Pcim w walce z azbestem. Na temat z realizacją projektu wypowiedzieli […] ( ... )
DSCN3438

Ferie z Projektem – Wola Szczucińska

Ferie z Projektem to ciekawa inicjatywa Pań działających w Świetlicy w Woli Szczucińskiej. Jako Pracownicy Głównego Biura Projektu zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia szkolenia edukacyjno-promocyjnego wśród dzieci i młodzieży biorącej czynny udział w zajęciach przygotowanych w tej placówce w okresie ferii zimowych. Przeprowadziliśmy prezentację interaktywną wyjaśniając najważniejsze zagadnienia związane z azbestem oraz Projektem. Młodzież bardzo aktywnie […] ( ... )
www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl