PL / EN

Spotkanie ewaluacyjne

DSCN2495

W dniu 2015-09-15 w siedzibie Biura Głównego Projektu odbyło się spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”. Głównym celem ewaluacji jest przeprowadzenie oceny efektywności Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) i naświetlenie obszarów sukcesu oraz tych, które wymagają poprawy. Oceny efektywności dokonywał ekspert z Armenii Pan Armen Melkumyan. W Polsce podobnej ocenie jest poddawanych jeszcze 9 projektów. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz pracownicy Biura Głównego Projektu. Po spotkaniu w biurze Pan Armen Melkumyan wraz z przedstawicielami Biura udał się na demontaż pokrycia azbestowego, który odbywał się w miejscowości Borki. Ostatnim punktem spotkania było odwiedzenie składowiska wyrobów niebezpiecznych w Tuczępach. W ramach oceny sprawdzone zostanie znaczenie głównych obszarów/szczegółowych celów SPPW pod względem jego przyczynienia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej UE.

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl