PL / EN

Nabór wniosków w projekcie na rok 2015

Obraz2

Szanowni Państwo,

Nadal trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest w 2015 roku, w ramach projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków znajdują się poniżej.

Dokumentacja naboru – pliki do pobrania

Regulamin projektu

Wzór umowy z beneficjentem ostatecznym

Zal nr_3 Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gosp.

Zal nr_6 Wniosek osoby fizycznej

Zal nr_7 Wniosek osoby fizycznej – formularz oceny

Zal nr_13 Oświadczenie o trwałości projektu

Zal nr_14 Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.

Zal nr_15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Zal nr_16 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Komentarze nie są dozwolone.

www.swiss-contribution.admin.ch/poland                               www.programszwajcarski.gov.pl                                      www.szczucin.pl